Slik skaper du du det perfekte inneklimaet på arbeidsplassen

Publisert: 03.09.2020

Kontroll over aircondition

Invester i de riktige tiltakene som gjør at inneklimaet på din arbeidsplass blir perfekt for både deg og dine ansatte. Arbeidsplassen skal ha et trygt, behagelig og sikkert miljø der HMS er sterkt tilstedeværende.

Godt inneklima er essensielt for en arbeidsplass og viktig for helse, trivsel og produktivitet. I verste fall kan dårlig inneklima føre til sykdommer og andre plager blant de ansatte, som igjen fører til høyt sykefravær. Her tar vi opp noen faktorer som er viktig å ta hensyn til for å skape det perfekte inneklimaet på arbeidsplassen.

Støy

Støy er et vidt begrep, men defineres gjerne som uønsket lyd. Dette er svært individuelt, da noe kan oppfattes som støy av noen, men ikke av andre. Støy kan være med på å skape stress og helseplager hos de ansatte over tid. Det er gjerne støy man ikke kan gjøre noe med som påvirker oss mest.

Problemer med støy er ofte en gjenganger i åpne kontorlandskap der det ikke er noe form for lydisolering mellom plassene. Enkle grep for å senke støyen er: God plass mellom arbeidsplassene, bruke interiør som lyddempere, ha støyende maskiner på eget rom og å unngå harde, kalde gulv.

Lys

Riktig belysning er alfa og omega for å skape et godt arbeidsmiljø. Belysning er med på å påvirke humør, stimulere til økt produktivitet og forhindre plager som hodepine. Det er flere punkter å tenke på når en skal finne den riktige belysningen til arbeidsplassen, ifølge Arbeidstilsynet.

Dagslys og utsyn. Alle arbeidsplasser skal ha dagslys og utsyn. Mennesker er rett og slett avhengig av naturlig lys for å fungere godt.
Tilpass i henhold til arbeidet. God allmennbelysning og punktbelysning er krav på arbeidsplassen. Forskjellig type arbeid krever ulik mengde og type lys.
Tilpass den enkelte. Da behovet for mengde lys varierer med alderen er det også viktig å tilpasse belysningen for den enkelte.
Unngå blending. Blending er ikke uvanlig på en arbeidsplass. Blending kommer gjerne fra flere forskjellige hold som vinduer, belysning, refleks fra pulten, vegger, bilder, dataskjermer eller annet elektronikk.

Les også: Derfor bør du ha lysstyring på kontoret!

Temperatur

Temperatur er viktigere enn de fleste er klar over, og påvirker mennesker i forskjellig grad. Mennesker som bruker linser vil for eksempel være spesielt sårbare for høye temperaturer. Variasjon i temperatur kan bidra til at de ansatte får helseplager som trøtthet, hodepine og nedsatt konsentrasjon. Arbeidstilsynet anbefaler at temperaturen holdes under 22°C ved fysisk lett innearbeid i perioder med oppvarmingsbehov. Temperaturer under 19°C eller over 26°C skal unngås.

Luftkvalitet

God ventilasjon er viktig uansett størrelse på kontoret og antall ansatte. Mangel på ventilasjon kan gi ansatte helseplager som hodepine, trøtthet, nedsatt konsentrasjon og hyppighet av luftveisinfeksjoner. Personer med astma og andre allergisykdommer er spesielt følsomme mot dårlig ventilasjon.

Ventilasjonen renser luften ved å tilføre frisk og ren luft, samtidig som den fjerner forurensning som støvpartikler, fuktighet og avgassinger. Gode rutiner for jevnlig kontroll av ventilasjonsanlegg er viktig for å opprettholde luftkvaliteten.

Renhold

Hvis det er ett punkt en ikke skal spare penger på, er det kvalitet på renholdet. Rent visuelt er renhold svært viktig for trivsel, og en ren arbeidsplass er spesielt viktig for de ansatte som sliter med astma eller andre sykdommer der støv har en negativ påvirkning. Invester tid og penger i et renholdfirma som er grundig og detaljert, samt ha gode rutiner blant de ansatte.

Som arbeidsgiver finnes det ingen større gleder enn at dine ansatte er friske og fornøyde. Et godt inneklima leder til motiverte og friske ansatte. Usikker på hvordan du skal ta tak i problemene med inneklimaet? Ta kontakt med Elektro Experten i dag for å finne ut hva vi kan gjøre for å bedre din arbeidsplass.

Kontakt oss

Les mer om følgende emner:

Del på: