Dette skal du forvente av en el-sjekk

Publisert: 15.11.2019

elektriker på el-sjekk

Fire av ti branner i Norge skyldes feil i det elektriske anlegget. Derfor bør du jevnlig få utført el-sjekk eller el-kontroll i din husstand.

Det kan være noe forvirrende at det refereres til el-sjekk og el-kontroll om hverandre. Noen elektrikerbedrifter vil gjøre forskjell på uttrykkene, da el-kontroll ofte er en mer omfattende versjon av el-sjekken.

Andre vil bruke el-sjekk og el-kontroll for samme produkt. Vær derfor klar på hva du ønsker når du bestiller en sjekk eller kontroll, og forsikre deg om at du kan sove godt om natten etter elektrikeren har gitt tommelen opp.

Så, hva er en el-sjekk?

En el-sjekk er en systematisk gjennomgang av boligens sikringsskap, kabler, stikkontakter og brytere. Ved gjennomførelse av en slik sjekk og utbedring av eventuelle feil og mangler, skal du ha en garanti for at ditt elektriske anlegg er innenfor akseptabel standard.

En slik kontroll er spesielt viktig i prosessen ved kjøp og salg av bolig. På den måten vil du kunne unngå en rekke konflikter som kan oppstå i etterkant av et salg. Selv om du ikke er på flyttefot bør en slik sjekk utføres med jevne mellomrom. Det anbefales at du får en elektriker på besøk i slik sammenheng hvert femte år.

Tilbake til dette med el-sjekk versus el-kontroll: Dersom din elektriker gjør forskjell på el-sjekk og –kontroll kan det hende at det bare utføres en visuell kontroll med stikkprøver under el-sjekk. Se til at du vet hva du får når du bestiller.

På en el-sjekk skal du også få råd og veiledning om elsikkerhet og hva du selv kan gjøre i hjemmet. Hvis du for eksempel har en haug med skjøteledninger som permanent løsning, skal din elektriker gjøre deg klar over at dette kan være brannfarlig og gi forslag til utbedring.

Les mer: Dette må du vite om sikringsskapet ditt

Hva kan elektriker finne på el-kontroll?

Elektrikeren vil gå gjennom sikringsskapet ditt og se til at alt er slik det skal. Spesielt med tanke på merking og jordfeilbryter. Har du noen farlige, løse eller åpne ledninger skal dette sikres med det samme.

Elektrikeren vil også gå over stikkontaktene dine for å se om de er løse. Med seg har de et apparat som måler varmegang i kablene dine, for å sjekke at ingen ledninger viser tegn til overbelastning.

Det letes også etter manglende jording i huset eller leiligheten din. Om du har downlights skal også disse sjekkes for riktig montering og hvorvidt de er brannfarlige eller ikke.

Med andre ord skal det avdekkes brannfarlige feil og mangler i boligen, i tillegg til at du kan forvente råd for å bedre utnytte deg av strømmen og bedre løsninger i hjemmet.

Les mer: Hvilket elektrisk arbeid kan jeg gjøre selv?

Hva kan du gjøre selv?

Det er huseier som står ansvarlig for at det elektriske anlegget er i forskriftsmessig stand. Derfor kan det være lurt å gjøre det til en vane å ta en sjekk selv.

Dette er et eksempel på en runde du kan ta:

  • Gå igjennom hele huset og kjenn om stikkontakter og støpsler er varme, løse eller ødelagt.
  • Ta en titt på kabler – har de kutt eller bruddskader?
  • Sjekk jordfeilbryteren.
  • Utendørs stikkontakter skal også undersøkes. Er disse jordet og beskyttet av jordfeilbryter?
  • Bruk av skjøteledninger. Dette skal ikke være en permanent løsning!
  • Snakk med personer i husstanden: Går sikringene ofte? Er det noen som har opplevd å få støt?

Når du først er i gang kan det være lurt å ta en brannrunde i samme slengen. Se til at ingen ovner er tildekket, at brannvarsleren fungerer og at brannslukkingsapparatet er kontrollert. Det er som kjent bedre å være føre var enn etter snar.

Husk at elektrisk arbeid i hjemmet skal utføres av en elektriker. Dersom du finner avvik bør du kontakte et elektrikerfirma – ikke begynn med utbedringer selv.  

Kontakt oss

Les mer om følgende emner:

Del på: