Derfor er el-sikkerhet så viktig på arbeidsplassen

Publisert: 08.09.2020

Elektriker som jobber på arbedsplass

Dårlige elektriske anlegg eller feilbruk av elektrisk utstyr øker brannrisikoen. Når var sist dere sjekket det elektriske anlegget i din bedrift?

I Norge har vi strenge krav til arbeidssikkerhet og HMS. Et trygt arbeidsmiljø favner om mye – også det elektriske anlegget. Dersom dette ikke er ivaretatt og vedlikeholdt øker brannfaren betraktelig. Nettopp derfor er det så viktig med el-sikkerhet på arbeidsplassen.

Moderne yrker krever mer strøm

I dag jobber svært mange nordmenn på kontorer, og mye arbeid utføres på maskiner. Her til lands er det også viktig med god innebelysning, og en jevn og komfortabel innetemperatur – spesielt når høsten og vinteren er i anmarsj. Uansett om din bedrift er stor eller liten vil et moderne arbeidsliv mest sannsynlig føre til et behov for en god del strøm.

I noen bedrifter vil mangel på strømuttak føre til at man benytter seg av skjøteledninger. I andre bedrifter blir elektrisk utstyr brukt hver eneste dag, og pådrar seg slitasje. Dette er risikoelementer som bør følges opp, slik at arbeidsplassen blir et trygt sted å jobbe. Elektriske elementer bør undersøkes regelmessig, og det bør utføres kontroller av lokalenes elektriske anlegg ved behov.  

Les også: Når bør det utføres elektrisk arbeid på arbeidsplassen?

Få utført jevnlige kontroller av el-sikkerhet

Absolutt alle norske virksomheter skal sørge for å ha et internkontrollsystem som gjør at bedriften følger HMS-lovgivning. Her skal også el-sikkerheten ivaretas, og selv om det er byggeierens ansvar at det elektriske anlegget er i forskriftsmessig stand, er det også krav om at virksomheten utfører internkontroller selv. Dersom en bedrift leier kontorlokaler bør det utarbeides en avtale mellom utleier og leietager, som stadfester hvem som skal sikre slike kontroller.

Dersom lokalene dine er underlagt internkontrollforskriften må det utføres periodiske kontroller av det elektriske anlegget. Dette skal sikre at helsa, miljøet og sikkerheten til alle på arbeidsplassen ivaretas. El-kontroller må utføres av sertifiserte kontrollører, og etter endt kontroll er det viktig at virksomheten mottar en rapport som viser tilstanden på det elektriske anlegget. Her skal det fremkomme eventuelle feil og mangler, slik at disse kan utbedres og forbedres. En god kontrollør vil også kunne gi råd og anbefalinger underveis eller etter endt kontroll. Dermed blir det lettere for virksomheten å oppnå god el-sikkerhet.

Les også: På tide med flere strømuttak på jobben?

På tide å få utført kontroll av det elektriske anlegget på arbeidsplassen? 

Dersom det er lenge siden arbeidsplassen fikk utført en kontroll av det elektriske anlegget kan det være på tide med en nå. Det farligste med strøm er nemlig ikke strømprisene, men skadene strøm i et dårlig anlegg kan gjøre på både liv og eiendom.

En vanlig el-sjekk innebærer at en kontrollør kommer til bedriften og går gjennom sikringsskap, kabler, stikkontakter, brytere og andre elektriske elementer. Hele elanlegget sjekkes, og dersom noe feil oppdages vil du få forslag på tiltak.

Elektro Experten har lang erfaring med å sikre el-anlegg hos både privatpersoner og på arbeidsplasser. Alle fortjener å arbeide på en trygg arbeidsplass, derfor er det viktig med forskriftsmessige elanlegg. Ta kontakt med oss i dag dersom du trenger hjelp med å sikre ditt anlegg.

Kontakt oss

Les mer om følgende emner:

Del på: