Bytte sikringsskap? Vi oppgraderer for deg!

Publisert: 26.06.2023

Elektriker som jobber i sikringsskap.

Du tenker kanskje ikke over det så ofte, men sikringsskapet er det viktigste skapet i hjemmet ditt. Det står ikke bare for forsyningen av strøm til alle apparatene vi tar for gitt i hverdagen, men skal også sikre hjemmet ditt for brann og strømskader. 

Mange situasjoner der det har vært store skader på huset kan spores tilbake til sikringsskapet. Hele fire av ti branner i hjemmet skyldes feil i det elektriske anlegget. Altså er det svært viktig og forebyggende at sikringsskapet er av moderne og forskriftsmessig kvalitet. La en sertifisert elektriker ta en sjekk og utføre jobben!

Tegn på at du har et gammelt sikringsskap

Med mindre du har over gjennomsnittlig med elektriker-ferdigheter, er det ikke nødvendigvis lett å vite hvordan det står til med sikringsskapet. Men det er flere ting du kan merke deg som faresignaler. Dersom du opplever noen av punktene under, bør du vurdere å bytte sikringsskap snarest: 

  • Strømmen går ofte og du må bort til sikringsskapet for å skru bryterne på igjen.
  • Det kommer knitrelyder fra skapet.
  • Skapet lukter brent eller kjennes varmt.

Du kan også legge merke til om skapet viser tegn til misfarging. Det vil ikke nødvendigvis si at det er noe galt med utstyret eller hvordan det presterer, men det er gjerne et tegn på at skapet er gammelt og med fordel kan byttes ut. 

Les også: Dette må du vite om sikringsskapet ditt

Hva innebærer et bytte av sikringsskap?

Dersom en eller flere komponenter i sikringsskapet er blitt slitne og bør byttes ut, vil det som regel lønne seg å bytte hele skapet. Dette er fordi det er visse krav til hva et sikringsskap skal inneholde. Kravene som gjelder er at alle norske hjem skal ha jordfeilbryter og overspenningsvern. Det har derimot ikke vært påbudt å installere dette i allerede eksisterende anlegg. Dersom huset ditt er mer enn 15 til 20 år gammelt, kan det hende du har utdaterte og lite sikkerhetsvennlige løsninger i veggene. Å bytte sikringsskap vil altså innebære å oppdatere disse der det er nødvendig. 

Om de nye og moderne delene ikke får plass i det gamle skapet når du bytter dem ut, gjør du deg selv en tjeneste ved å ta hele jobben på én gang. Dette vil være en trygg og rimelig investering i det lange løp, og boligens verdi vil øke når du eventuelt skal selge. Ikke minst vil bytte av sikringsskap føre til økt elsikkerhet i hjemmet.

Les også: Dette skal du forvente av en el-sjekk

Pris på nytt sikringsskap

Å bytte sikringsskap er en jobb med mange variabler og forhold å ta hensyn til, og det er altså ikke enkelt å fastslå hva det vil koste deg. Men sikringsskap kommer i forskjellige størrelser med varierende ytelser, og et skap med seks kurser vil naturligvis være mindre kostbart å skifte ut enn et skap med for eksempel tolv kurser. 

Prisen vil påvirkes av blant annet hvor mange kurser du har fra før, om du skal ha nye kurser eller beholde de eksisterende, og om du skal bytte hele sikringsskapet (altså både sikringer og ny dør) eller kun sikringene. 

En elektriker må gjøre jobben

Alt som er koblet til det elektriske anlegget må byttes ut av en godkjent og registrert elektriker. Slik sørger man for at alt gjøres i tråd med lovpålagte regler, og du kan være trygg på at hjemmet ditt er forskriftsmessig sikret i mange år fremover. Hos Elektro Experten har vi stolte og erfarne elektrikere som kan rådgi deg om hva sikringsskapet ditt trenger og utføre bytte av skap for deg. Kontakt oss for en hyggelig prat!

Les mer om følgende emner:

Del på: