EL-sjekk

Oppussing av elektrisk anleggKontroll av elektrisk anlegg

Det farligste med strøm er ikke strømprisene, men skadene den kan gjøre på liv og eiendom!
Det er eier og brukers ansvar at de elektriske installasjonene er forskriftsmessig utført.

Hva innebærer en el-sjekk?
Elsjekken er en systematisk gjennomgang av sikringsskap, kabler, stikkontakter og brytere, osv. Elsjekken er en garanti for at alt er i orden med ditt elanlegg.
Der vi eventuelt finner feil kommer vi med forslag på utbedringer.

Vi utfører EL-sjekk til fastpris:

  • EL-sjekk av leiligheter kr 2.500,- inkl. mva *
  • EL-sjekk av enebolig der det er ett anlegg kr 3.800,- inkl. mva

(eventuell hybel kommer i tillegg med kr 1875,- inkl. mva pr stk.) *
* Prisen er inkl. servicebil

BESTILL EL-SJEKK

Fyll ut skjema nedenfor så tar vi kontakt! Eller Ring oss på 63 84 36 50.

Få et trygt elektrisk anlegg hjemme


_elektriker4Sjekk sikringsskapet

Sikringsskapet er fordelingspunktet for strømmen i et hus, og fire av ti branner i Norge skyldes feil i det elektriske anlegget. Eieren har selv ansvaret for at det elektriske anlegget er forskriftsmessig i stand. Vedlikehold av sikringsskapet er viktigere enn mange tror, og utstyret i skapet har ikke evig levetid.

Gamle skrusikringer som går
Gamle elektriske anlegg med skrusikringer, kan ofte være dimensjonert ut ifra et lavere strømforbruk enn hva som er vanlig i dag. Man kan da oppleve at sikringen ryker ofte. Ved sterk overbelastning kan skrusikringer bli svært varme og overopphetede. For å unngå dette anbefales automatsikringer av den selektive typen, det vil si at overbelastning på anlegget da kun vil utløse kurssikringen, ikke hovedsikringen.

Unngå jordfeil
Jordfeil er lekkasje av strøm fra ledningene, og måleutstyret som registrerer dette kalles jordfeilbryter. Dette er en bryter som overvåker ledningene til enhver tid.

Alle nye sikringsskap har i dag jordfeilbryter. Jordfeilbrytere kobler ut én eller flere av kursene når det oppstår såkalt overledning, lekkasje av strøm, i din installasjon. Strømmen vil da kobles ut lenge før det er fare for brann, eller skade på mennesker og dyr.

Vi anbefaler én jordfeilbryter per kurs. Da er fordelen at kun den kursen med jordfeil kobles ut. Har man der imot kun én bryter for hele anlegget, vil alt det elektriske i huset rammes, og all strøm vil bli borte.

Pusser du opp? Les mer om vanlige feil i eldre leiligheter.