ELsikkerhet

Kontroll av elanlegg

Det farligste med strøm er ikke strømprisene, men skadene den kan gjøre på liv og eiendom!

Elsikkerhet er viktig, og det er eier og brukers ansvar at de elektriske installasjonene er forskriftsmessig
utført. Vi utfører elsjekk til fastpris.

Elsjekken er en systematisk gjennomgang av sikringsskap, kabler, stikkontakter og brytere, osv.

Elsjekken er en garanti for elsikkerheten at alt er i orden med ditt elanlegg.

Der vi eventuelt finner feil kommer vi med forslag på utbedringer.

Problemstillinger som er vanlig er:

  • Underdimensjonerte sikringsskap og gamle proselensikringer som er utsatt for varmeutvikling.
  • Ingen sikkerhet ved jordfeil.
  • For lav kapasitet på kurser til installering av vaskemaskin, oppvaskmaskiner, indusksjonsovner,
    vannkokere med mer.
  • Mangel på jording der dette er påbudt, eksempelvis på bad, varmekabler og utelys.
  • Gammel og ulovlig kabling både skjult i vegger og på lister.
  • Skadede brytere og stikkontakter og deksler.
  • Utstrakt bruk av skjøteledninger, som er en stor årsak til brannutvikling.

Ring oss for avtale – Telefon 63 84 36 50