Dette må du vite om sikringsskapet ditt

Publisert: 25.08.2020

Slå på sikringsskap

Uansett hvordan du vrir og vender på det – sikringsskapet er det viktigste skapet i din bolig. Derfor har vi laget en oversikt over de tingene du absolutt bør vite om sikringsskapet ditt.

I de fleste sikringsskap i dag finner du automatsikringer. I motsetning til eldre sikringsskap hvor du må bytte ut en sikring som er gått, kan du her bare aktivere sikringen igjen. Om sikringen går bør du da sjekke hvorfor sikringen ble utløst – på den måten kan du unngå at det skjer igjen.

Bilde av automatsikringer
Automatsikringer

Moderne anlegg er sikrere

De nye sikringsskapene her til lands skal ha automatsikringer, jordfeilbryter og overspenningsvern. Dette gir et langt tryggere elektrisk anlegg enn med eldre sikringsskap med skrusikringer. Det betyr ikke at du er fritatt fra å sjekke sikringsskapet jevnlig. Dersom det har gått lang tid siden sist el-sjekk bør dette også settes opp på prioriteringslisten.

Les mer: Er det penger å spare med LED-lys?

Jordfeilbryter

En jordfeilbryter skal automatisk koble ut strømmen dersom det skulle oppstå en feil. Dette gjelder feil i både det elektriske anlegget og apparatene som er tilkoblet. Bryteren kan være en del av sikringene, men også ettermontert i eldre anlegg. Den er essensiell i bevaringen av sikkerheten i din bolig og skal beskytte mot brann i det elektriske anlegget.

Jordfeilbryteren bør testes minst én gang i året. Du vil finne instruksjoner på hvordan dette gjøres i sikringsskapet ditt. Det vil innebære å trykke på testknappen, se til at jordfeilbryteren kobler ut strømmen og sette strømmen på igjen. Hvis det skulle vise seg at jordfeilbryteren ikke kobler ut strømmen ved test bør du kontakte en elektriker.

Overspenningsvern

Beskyttelse av tilkoblet elektronisk utstyr er det overspenningsvernet som tar seg av. Overspenninger kan defineres som uønskede spenninger som overstiger det den elektriske installasjonen er beregnet for. Dette kan komme av både lynnedslag og hendelser i e-verkets høyspenningsnett. Det kan gå hardt ut over for eksempel TV-en eller datamaskinen din.

Selv om du er flink til å trekke ut stikkontakten når det lyner og tordner ute, kan du aldri garantere at du er hjemme når ruskeværet kommer.

Overspenningsvernet må skiftes ut dersom det har blitt uløst. Et overspenningsvern kan ha fått en smell uten at du har merket det. Du sjekker om det har blitt utløst på merkingen du finner på boksen, og er merket rødt må det byttes!

Les mer: Hvilket elektrisk arbeid kan jeg gjøre selv?

Krav til sikringsskapet

Siden 2002 har det vært påbud om jordfeilbryter i alle nye norske hjem. Det er derimot ingen krav om at gamle anlegg må byttes ut med mindre du har gjort endringer eller utvidelser i det elektriske anlegget. Dette kan for eksempel være at du har lagt inn en ny kurs, installert en utvendig stikkontakt eller lagt nye varmekabler på badet.

Kravet om overspenningsvern kom i 2010 for nye boliger. Hvis huset ditt ble bygd før 2002 eller 2010 bør du undersøke om du har både overspenningsvern og jordfeilbryter. Selv om huset ditt ser flunkende nytt ut på utsiden, kan det ligge gamle og lite sikkerhetsvennlige løsninger i vegger, gulv og tak.

Det å oppgradere sikringsskapet vil være en rimelig investering dersom du ser det store bildet. Hele 1 av 4 boligbranner i Norge skyldes feil på det elektriske anlegget, og det er du som er ansvarlig for at sikringsskapet er i forsvarlig stand. I tillegg til å øke sikkerheten vil det å oppgradere det elektriske anlegget kunne bidra til et mer effektivt strømforbruk.

Les mer: Derfor bør du ikke installere elektrisk gulvvarme selv

Faresignaler du må ta på alvor

Selv om det er mange ting du selv kan ha oversikt over i forbindelse med sikringsskapet er det noen tilfeller hvor varsellampene burde blinke. Du bør ta kontakt med elektrikeren dersom noe av følgende skjer hos deg:

  • Sikringene dine går ofte.
  • Det lukter brent i sikringsskapet.
  • Det er tegn til misfarging.
  • Døren til sikringsskapet eller sikringene kjennes varme.
  • Det knitrer inne i skapet.
Gammel sikring
Gamle sikringer

Ikke glem at dersom det skal gjøres endringer eller installeres nytt anlegg må dette alltid gjøres av en godkjent og registrert el-installatør.

Les mer om følgende emner:

Del på: